Αέριο

Επωνυμία

Διεύθυνση

Τηλέφωνο / Fax

E-mail

Περισσότερα

Ανδρέου Αναστασία
"Cosmogas"
Κασσάνδρου 128, Τ.Κ. 54634
Θεσσαλονίκη
Τ 2310200035,
Μ 6976996101
F 2310200035
cosmogas@yahoo.gr