Αποχέτευση / Εκκενώσεις Βόθρων

Επωνυμία

Διεύθυνση

Τηλέφωνο / Fax

E-mail

Περισσότερα

Πετραδάκης Ερμόλαος
Αγίας Παρασκευής 19, Τ.Κ. 57004
Νέα Μηχανιώνα, Θεσσαλονίκη
Μ 6977837323,
Μ 6972007908


Καγκάκης Γεώργιος
Νέοι Επιβάτες, Τ.Κ. 57019
Νέοι Επιβάτες, Θεσσαλονίκη
Τ 2392027859,
Μ 6972724964

Καγκάκης Θεοχάρης
Νέοι Επιβάτες, Τ.Κ. 57019
Νέοι Επιβάτες, Θεσσαλονίκη
Τ 2392061722,
Μ 6978436036
Ρέμπας Κωνσταντίνος
Νέα Κερασιά, Τ.Κ. 57004
Νέα Κερασιά, Θεσσαλονίκη
Μ 6977002135

Αντωνιάδης Ιωάννης
Κάτω Σχολάρι Επανομής, Τ.Κ. 57500
Κάτω Σχολάρι Επανομής, Θεσσαλονίκη
Μ 6977650697
Δαφνάς Δημήτριος
Πλαγιάρι, Τ.Κ. 57500
Πλαγιάρι, Θεσσαλονίκη
Τ 2392061437
Μ 6977026767
Μαντζόλης Νικόλαος
Περαία, Τ.Κ. 57019
Περαία, Θεσσαλονίκη
Τ 2392027073
Μ 6977433706