Αυτόματες Πόρτες Γκαραζόπορτες

Επωνυμία

Διεύθυνση

Τηλέφωνο / Fax

E-mail

Περισσότερα

Παντελάκη ΑΦΟΙ 
-Φωτιάδης Ι. Ο.Ε.
Προέκταση Κ. Καραμανλή, Κόμβος Θέρμης, 
Τ.Κ. 57001, Τ.Θ. 364, Θεσσαλονίκη
Τ 2310476460,
Τ 2310796666
F 2310489470
katee@katee.gr
www.katee.gr
Ξεστερνός Π.
-Μαυράκης Π. Ο.Ε.
Χαλδίας 54-56, Τ.Κ. 55133
Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Τ 2310455537,
F 2310438901
info@lowedoors.gr
www.lowedoors.gr