Καμινάδες

Επωνυμία

Διεύθυνση

Τηλέφωνο / Fax

E-mail

Περισσότερα

Σδέκας Ιωάννης
"Camino Service"
Μπακογιάννη Π. 21, Τ.Κ. 57019
Περαία, Θεσσαλονίκη
Τ 2392024440,
Μ 6945331234
info@camino-service.gr
www.camino-service.gr