Μονώσεις

Επωνυμία

Διεύθυνση

Τηλέφωνο / Fax

E-mail

Περισσότερα

Κατιζηργιάννης Μιχάλης

Μ 6977445765


Φωτιάδης Γεώργιος
Αμπελοκήπων 39, Τ.Κ. 57019
Περαία, Θεσσαλονίκη
Τ 2392025319,
Μ 6932349939