Πυροσβεστήρες

Επωνυμία

Διεύθυνση

Τηλέφωνο / Fax

E-mail

Περισσότερα

Τσέρτσης Γεώργιος
Λαγκαδά 100, Τ.Κ. 56727
Νεάπολη, Θεσσαλονίκη
Τ 2310544401,
Τ 2310511131,
Μ 6972784225,
Μ 6947177001
info@pyrosvestika.gr
www.pyrosvestika.gr
Μακρής Μιχάλης Ε.Π.Ε.
Β.Ι.Π.Ε.Θ. Σίνδου, Ο.Τ. 36
Τ.Κ. 57022, Θεσσαλονίκη
Τ 2310796010,
Τ 2310797197,
F 2310799268
makrism1@otenet.gr
www.mixalis-makris.gr