Σιδηροκατασκευές

Επωνυμία

Διεύθυνση

Τηλέφωνο / Fax

E-mail

Περισσότερα

Πάππος Χρήστος
Θράκης 17, Τ.Κ. 57019
Πλατεία Νέων Επιβατών, Θεσσαλονίκη
Τ 2392024273,
Μ 6999291291
papposchristos@gmail.com