Τεχνική Κάλυψη Πολυκατοικιών – Κτιρίων

Ειδικευμένοι και έμπειροι τεχνίτες αναλαμβάνουν να φέρουν εις πέρας τεχνικές εργασίες, άμεσα και οικονομικά, υπό την επίβλεψη του «Θερμαϊκού».

  1. Καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων.
  2. Συντήρηση και καθαρισμός του καυστήρα.
  3. Απόφραξη αποχέτευσης και εκκένωση βόθρων.
  4. Έλεγχος καλής λειτουργίας ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων.
  5. Απολύμανση – απεντόμωση, μυοκτονία και μικροβιοκτονία.

Και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Δείτε τους συνεργαζόμενους Τεχνικούς.
Ο έλεγχος στα καθήκοντα του «Θερμαϊκού», ασκείται από τον διαχειριστή ή 3μελή επιτροπή των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας.

Η επιλογή των τεχνικών συνεργατών και συνεργείων (καθ/ρια, συντήρηση ανελκυστήρα και λέβητα, κλπ) γίνεται κατόπιν έγκρισης ή υπόδειξης από την επιτροπή της πολυκατοικίας