Έκδοση Κοινοχρήστων

O «Θερμαϊκός», χρησιμοποιώντας το σύστημα μηχανογράφησης, το οποίο χειρίζεται το ειδικευμένο μας προσωπικό και είναι εγκατεστημένο σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές τελευταίας τεχνολογίας, διενεργεί τα εξής:

1. Φροντίζει για:

  • Τον επιμερισμό των κοινόχρηστων δαπανών της πολυκατοικίας. τον επιμερισμό της δαπάνης καυσίμων (ωρομέτρηση, θερμιδομέτρηση) με πλήρη ανάλυση των ενδείξεων του μετρητή θέρμανσης, ειδικά για τις πολυκατοικίες που έχουν σύστημα αυτονομίας θέρμανσης.
  • Την οικονομική και λογιστική παρακολούθηση και ενημέρωση ιδιοκτητών και ενοικιαστών.

2. Παραδίδει τον φάκελο κοινοχρήστων στον διαχειριστή της πολυκατοικίας, με:

  • Την συγκεντρωτική κατάσταση κοινόχρηστων δαπανών εις διπλούν.
  • Την ειδοποίηση πληρωμής κοινοχρήστων για όλα τα διαμερίσματα με ανάλυση για κάθε κατηγορία δαπανών.
  • Την αντίστοιχη σε κάθε ειδοποίηση εξοφλητική απόδειξη κοινοχρήστων δαπανών.