Υπηρεσίες Διαχείρισης Πολυκατοικιών – Κτιρίων

Ο «Θερμαϊκός» απαλλάσσει τους διαμένοντες στην πολυκατοικία από το άγχος και την πολύωρη απασχόληση για τη λύση πολλών καθημερινών θεμάτων που προκύπτουν.

Καθήκοντα του «Θερμαϊκού» είναι:

  • Η είσπραξη λογαριασμών κοινοχρήστων. .
  • Η πληρωμή των κοινόχρηστων δαπανών σε τρίτους (ΔΕΗ, ΔΕΥΑ, καθ/ρια, συντήρηση ανελκυστήρα και λέβητα, κλπ).
  • Η μέριμνα για τη στοιχειώδη ασφάλεια (κλειδιά, πυροσβεστήρες, ασφάλειες)
  • Την καταγραφή των μετρητών θέρμανσης