Αποφράξεις

Επωνυμία

Διεύθυνση

Τηλέφωνο / Fax

E-mail

Περισσότερα

Μπιτσακτσής Ανδρέας
Δημοκρατίας 103, Τ.Κ. 57019
Περαία, Θεσσαλονίκη
Τ 2392052971,
Μ 6974003276,
Μ 6977953190
andreas_apofraxeis@yahoo.gr
Καραπινίδης Ιωάννης
Μεταμορφώσεως 3, Τ.Κ. 57019
Περαία, Θεσσαλονίκη
Τ 2392024490,
Μ 6977776869
karapinidis.ioammis@yahoo.gr
Πετραδάκης Ερμόλαος
Αγίας Παρασκευής 19, Τ.Κ. 57004
Νέα Μηχανιώνα, Θεσσαλονίκη
Μ 6977837323,
Μ 6972007908