Θυροτηλέφωνα

Επωνυμία

Διεύθυνση

Τηλέφωνο / Fax

E-mail

Περισσότερα

Θυροτηλεοράσεις Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.
"INTEL"
Πολυτεχνείου 15, Τ.Κ. 54626
Θεσσαλονίκη
Τ 2310545500,
Μ 6947639309,
F 2310548005
gain@fermaxhellaw.gr
www.fermaxhellas.gr